Økologisk skolehage

Ny aktivitet på gården!

Jeanette har tatt NMBU og skal nå ta med dyrke læringen til Rosenlitunet. GFO, Gårds helg, leirer og dagtilbud skal være med å dyrke, vanne, luke, høste og spise egen dyrkede grønnsaker. Den økologiske skolehagen er under utarbeiding og vi håper at den er klar våren 2020.

Siste nytt:

Uke 33: Det ryddes og graves med minigraver for å få renner til å dyrke i.