Økologisk skolehage

og bærekraftig læring

Ny aktivitet på gården!

Jeanette har tatt NMBU og skal nå ta med dyrke læringen til Rosenlitunet. GFO, Gårds helg, leirer og dagtilbud skal være med å dyrke, vanne, luke, høste og spise egen dyrkede grønnsaker. Den økologiske skolehagen er under utarbeiding og vi håper at den er klar våren 2020.

Med jord på hender

vi problemer hemmer

forskjeller glemmer

og livsglede kjenner.

-Jeanette Skjersaker


Siste nytt:

Uke 33: Det ryddes og graves med minigraver for å få renner til å dyrke i. 

Uke 38: Trær og bærbusker er kjøpt inn

Uke 39: Vi planter de nyinnkjøpte trærne,buskene og annet sammen med GFO barna :)

Uke 40: Planting fortsetter med ukas leirdeltakere