Gårdsdyra

Kuene

Tyra og Mamma Mø

Geitene 

Gunnhild, ayla og lucky

Påfuglene