Stall Rosenli

Stall Rosenli  skal være tuftet på sikkerhet, dyrevelferd og likeverd, dette tror vi skaper trivsel og tilhørighet som igjen fører til mestring og utvikling.